Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Data modyfikacji: 13-02-2020 13:55
 2. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Głubczyckiego
  Data modyfikacji: 11-02-2020 13:36
 3. Zapytanie radnej Bronisławy Pawlik dot. podcinki drzeww miejscowości Lubotyń
  Data modyfikacji: 11-02-2020 11:28
 4. Zapytanie radnego Bartosza Rudzińskiego dot. strajków generalnych w szkołach w Polsce i w naszych ponadgimnazjalnych
  Data modyfikacji: 11-02-2020 11:27
 5. Zapytanie radnego Bartosza Rudzińskiego dot. odnowionego centrum przesiadkowego i związanymi z jego otwarciem uroczystościami święcenia
  Data modyfikacji: 11-02-2020 11:24
 6. Zapytanie radnego Bartosza Rudzińskiego dot. nauczania religiI i etyki w szkołach ponadgimnazjalnych
  Data modyfikacji: 11-02-2020 11:23
 7. XVI sesja Rady Powiatu - 30.01.2020 r.
  Data modyfikacji: 07-02-2020 13:54
 8. 11 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 07-02-2020 10:16
 9. Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  Data modyfikacji: 06-02-2020 14:55
 10. Informacje dotyczące organizacji pozarządowych
  Data modyfikacji: 04-02-2020 09:48
Wersja XML