Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zgłoszenia budowy
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:11
 2. STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH - Specjalista Wydziału Ogólno-Organizacyjnego
  Data modyfikacji: 19-05-2022 13:01
 3. 32 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 24.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 18-05-2022 14:53
 4. 27 posiedzenie Komisji Administracyjno-Budżetowej - 23.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 18-05-2022 14:52
 5. XLII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 25.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 18-05-2022 14:44
 6. Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2021 rok
  Data modyfikacji: 18-05-2022 13:58
 7. ZARZĄDZENIA 2022 ROK
  Data modyfikacji: 17-05-2022 15:04
 8. Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 06-04-2022 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
  Data utworzenia: 17-05-2022 15:02
 9. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Data modyfikacji: 17-05-2022 14:48
 10. Przekazanie odwołania od decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu do SKO w Opolu
  Data utworzenia: 17-05-2022 14:47
Wersja XML