Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z Perspektywą na lata 2025-2028 został przyjęty Uchwałą nr XXIII/168/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2020 r.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 za lata 2018-2019 został przestawiony Radzie Powiatu w Głubczycach w dniu 26 listopada 2020 r.

PDFPOS_Powiat_Glubczyce_2020.pdf
PDFPrognoza_Powiat_Glubczyce_2020.pdf
PDFRPOS_Powiat_Glubczycki_2018-2019.pdf
PDFPodsumowanie_P_Glubczycki.pdf

 

 

 

Wersja XML