Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja Rady Powiatu - 21.10.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Anita Juchno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty

Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Jan Jasion
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Ognisty
Wersja XML