Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok

DOCXFormularz konsultacji.docx

PDFOgłoszenie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf

PDFInformacja z przebiegu konsultacji projektu Programu na 2022 rok.pdf
 

Wersja XML