Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII sesja Rady Powiatu - 20.05.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Leszek Bac, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Anita Juchno, Irena Sapa, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Anita Juchno, Irena Sapa, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego – organizacja Dożynek Gminno-Powiatowo-Wojewódzkich 2021 (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kietrz (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Leszek Bac, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński
Wersja XML