Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV sesja Rady Powiatu - 04.02.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl
 • BRAK GŁOSU(6):
  Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Anita Juchno, Leszek Bac, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marian Podkówka, Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2021 rok (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Leszek Bac, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2021 rok (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021 rok (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2021 rok (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Sapa, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2021 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Sapa, Tadeusz Krupa
Wersja XML