Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV sesja Rady Powiatu - 17.12.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-17 o godz. 12:12:49, a zakończono o godz. 15:17:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Tomasz Ognisty
 7. Marian Podkówka
 8. Artur Czechowicz
 9. Irena Sapa
 10. Bronisława Pawlik
 11. Radosław Gorzko
 12. Jan Jasion
 13. Tadeusz Krupa
 14. Benedykt Pospiszyl
 15. Anita Juchno
 16. Piotr Soczyński
 17. Krzysztof Hajda

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok (13:07:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:09:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (14:11:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:18:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (14:20:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (14:24:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (14:25:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (15:17:50)

Wersja XML