Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII sesja Rady Powiatu - 01.10.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-10-01 o godz. 15:25:36, a zakończono o godz. 18:18:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Tadeusz Krupa
 13. Benedykt Pospiszyl
 14. Anita Juchno
 15. Piotr Soczyński
 16. Krzysztof Hajda

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2020 rok (15:46:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:50:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (15:52:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:00:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:09:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach (16:35:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (17:06:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (17:21:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (18:18:19)

Wersja XML