Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona gruntów rolnych

Informacje:  tel. 774 053 684, e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl   

 

DOCWniosek o naliczenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłaczenia gruntów z prod. rolniczej - II etap.doc
DOCWniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - I etap.doc
DOCZałącznik do etapu II - Oświadczenie o wartości gruntu.doc

Wersja XML