Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie wypisów , wyrysów, map i materiałów z zasobu geodezyjnego

Informacje: tel. 774 053 682 , e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl 

 

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu.pdf

XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu (edytowalny).xlsx

PDF(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK.pdf

XLSX(P) Wniosek o udostępnianie materialow PZGiK (edytowalny).xlsx

PDF(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.pdf

XLSX(P1) Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (edytowalny).xlsx

PDF(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej.pdf

XLSX(P2) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (edytowalny).xlsx

PDF(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej.pdf

XLSX(P3) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx

PDF(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej.pdf

XLSX(P4) Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej (edytowalna).xlsx

PDF(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf

XLSX(P5) Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (edytowlna).xlsx

PDF(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf

XLSX(P6) Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (edytowalny).xlsx

PDF(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf

XLSX(P7) Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (edytowalny).xlsx

 

Link do usługi WMS (ewidencja gruntów i budynków) :

http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

 

KOMORNICY

DOCiKomornik wniosek o zawarcie umowy.doc

- PDFiKomornik wzór umowy.pdf

- PDFiKomornik regulamin świadczenia usług.pdf

 

RZECZOZNAWCY

DOCiRzeczoznawca_2021_wniosek_o_zawarcie umowy.doc

PDFiRzeczoznawca_2021_umowa_wzór.pdf

PDFiRzeczoznawcy regulamin świadczenia usług.pdf

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUGI WFS

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) w zakresie danych, takich jak:

dostępna jest pod adresem: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1602

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.

PDFinstrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą QGIS.pdf

Wersja XML