Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX sesja Rady Powiatu

Obrady rozpoczęto 2020-06-25 o godz. 12:12:04, a zakończono o godz. 16:25:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Irena Sapa
 6. Bronisława Pawlik
 7. Radosław Gorzko
 8. Jan Jasion
 9. Tadeusz Krupa
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (12:22:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:15:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (13:16:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2019 rok, (13:23:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok, (13:29:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok, (13:31:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (13:33:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, (14:45:00)

Wyniki imienne:

Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. (15:02:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (16:25:45)

Wersja XML