Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2020 rok

PDFRb 27 ZZ za I kw 2020r..pdf
PDFRb 27 ZZ za I kw 2020r. korekta Nr 1.pdf
PDFRb 50 o dotacjach za I kw 2020r..pdf
PDFRb 50 o wydatkach za I kw 2020r..pdf
XLSRBZN531412467_1_20 (1).xls
XLSMprbn160200000_1_20.xlsm
XLSMprbz160200000_1_20.xlsm
PDFRb NDS za I kw 2020r..pdf
PDFRb Z za I kw 2020r..pdf
PDFRb 27 S za I kw 2020r..pdf
PDFRb 28 S za I kw 2020r..pdf
PDFRb 34 S za I kw 2020r..pdf
PDFRb N za I kw 2020r..pdf

PDFRb 27 S do dnia 30 czerwca 2020r..pdf
PDFRb 27 ZZ za do końca II kw 2020r..pdf
PDFRb 28 S do dnia 30 czerwca 2020r..pdf
PDFRb 34 do końca II kw 2020r..pdf
PDFRb 50 D za II kw 2020r..pdf
PDFRb 50 W za II kw 2020r..pdf
PDFRb N do końca II kw 2020r..pdf
PDFRb NDS do końca II kw 2020r..pdf
PDFRb Z do końca II kw 2020r..pdf
XLSRBZN531412467_2_20.xls
PDFRbZ za II kwartał 2020r. SP ZOZ instytucja kultury.pdf
PDFRbN za II kwartał 2020 r. SP ZOZ instytucja kultury.pdf

PDFprbn160200000_3_20 dot. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.pdf
PDFprbn160200000_3_20 dot. samorzadowej instytucji kultury.pdf
PDFprbz160200000_3_20 dot. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorownaego przez jednostke samorządu terytorialnego.pdf
PDFprbz160200000_3_20 dot. samorządowej instytucji kultury.pdf
PDFRb 27 S za III kw 2020r..pdf
PDFRb 28 S za III kw 2020r..pdf
PDFRb 34 S za III kw 2020r..pdf
PDFRb N za III kw 2020r..pdf
PDFRb NDS za III kw 2020r..pdf
PDFRb Z za III kw 2020r..pdf
PDFRb NDS za III kw 2020r. korekta.pdf
PDFRb 27 S za III kw 2020r. korekta (1).pdf
 

Wersja XML