Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

ul. Rynek 1
48 – 100 Głubczyce
tel. kom. 669 010 751
tel. 077/485 01 93

e-mail 

www. muzeum.powiatglubczycki.pl

Barbara Piechaczek – dyrektor muzeum

 

 

II.  Cele i zadania wynikające ze statutu PMZG z dnia 26 października 2010 r. ( zał. nr 2 do Uchwały nr L IV/383/2010 Rady Powiatu w Głubczycach), uzgodniony z Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego ( 05-09-2010 r.)

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopad 1996r. o muzeach.

Muzeum realizuje cele określone  przez:

 1. gromadzenie zabytków,
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający wykorzystanie w celach naukowych,
 4. zabezpieczanie i konserwację zabytków oraz  zabezpieczanie stanowisk archeologicznych, a także innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 5. urządzanie wystaw,
 6. organizowanie i prowadzenie badań ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 8. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum i korzystania ze zbiorów,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej.
Wersja XML