Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

   Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa, zalecamy mieszkańcom załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w pierwszej kolejności drogą elektroniczną.

  W celu załatwienia sprawy  w wydziale prosimy o kontakt telefoniczny:

1. W sprawach dotyczących  wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - 77 405 36 84, 2. W sprawach dotyczących ustalania wysokości opłat za wieczyste użytkowania - 77 405 3684, 3. W sprawach dotyczących wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali, mapy ewidencyjnej i nr księgi wieczystej -

    77 405 36 82,

4. Szczegółowe informacje  dotyczące płatności , w tym wysokości odsetek oraz opłat jednorazowych można uzyskać  w

    Wydziale Finansowo- Budżetowym - 77 405 36 74, 5. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 405 36 86

 

    Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe:

    35 1020 3714 0000 4302 0012 7878

Wersja XML