Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczneInformacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

 

L.p.

Nr sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Data przyjęcia zgłoszenia

Oznaczenie prowadzącego instalację

 Zgłoszenie/

Aktualizacja zgłoszenia (zmiana danych)/ Ponowne zgłoszenie

Rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji/ zakończenie eksploatacji instalacji

Adres Zakładu na terenie którego jest prowadzona

eksploatacja instalacji

Informacja  o wniesieniu sprzeciwu/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Informacja o uwagach  o których mowa w art. 152b ust.3/ odpowiedzi na wniesione uwagi

1.

OŚ.6221.18.2019

12.11.2019r.

19.11.2019 r.

Polkomtel Infrastruktura                     sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa BT 22373 Kietrz

ul. Okrzei 6

48-130 Kietrz

-

-

2.

OŚ.6221.2.2020

24.04.2020r.

5.05.2020 r.

Orange Polska S.A.

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa 5044 Branice

ul. Żymierskiego 2

Branice

-

-

3.

OŚ.6221.3.2020

4.05.2020r.

13.05.2020r.

Orange Polska S.A.

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa 5030 Kietrz (37133N! KOP_KIETRZ_ZATORZE)

ul. Zatorze 2

48-130 Kietrz

-

-

4.

OŚ.6221.6.2020

3.06.2020r.

 

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5045 Pietrowice (37158_ KOP_GLUBCZYCE_
PIETROWICE))
gm. Głubczyce
dz. nr ewid. 50/2 

-

-

5.

OŚ.6221.7.2020

15.06.2020r.

8.07.2020r.

Orange Polska S.A.

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa
5014 GLUBCZYCE(37130N!_GLUBCZYCE
_FABRYCZNA)
Głubczyce, ul. Fabryczna 3

-

-

6.

OŚ.6221.12.2020

9.10.2020r.

12.10.2020r.

P4 Sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja GLU7001_A Lisięcice gm. Głubczyce
ul. Kościelna dz. ewid. 577/2

-

-

7.

OŚ.6221.4.2021

15.03.2021r.

24.03.2021r.

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Instalacja radiokmunikacyjna 5173

(37228N!) Klisino (KOP_GŁUBCZYCE-KLISINO)

dz. ewidencyjna 432/9 Klisino

-

-

8. OŚ.6221.5.2021 9.04.2021 13.04.2021 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia instalacji -

Instalacja radiokomunikacyjna 12247 (37198N!) Lisięcice (KOP_GLUBCZYCE_LISIECICE)

Lisięcice ul. Szkolna 9

- -
9. OŚ.6221.6.2021 16.04.2021 22.04.2021 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Aktualizacja zgłoszenia instalacji -

Instalacja radiokomunikacyjna BT22375  Głubczyce

Głubczyce, ul. Fabryczna 3

- -
10 OŚ.6221.8.2021 14.06.2021 16.06.2021

        Play                P4 Sp. z o.o. 

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji -

Instalacja radiokomunikacyjna GLU2003_A  Kietrz

ul. Okrzei 8

48-130 Kietrz ( dz. ewid. nr 257/11 )

- -
11 OŚ.6221.9.2021 22.07.2021 27.07.2921

Towerlink Poland

Sp. z o.o.

Zgłoszenie instalacji -

Instalacja radiokomunikacyjna BT22376 Baborów

ul. Powstańców 1, 48-120 Baborów

(dz. ewid. nr 577/9)

- -
12 OŚ.6221.10.2021 11.08.2021 13.08.2021 Orange Polska S.A.  Aktualizacja zgłoszenia - Instalacja radiokomunikacyjna 5014 Głubczyce ul. Fabryczna 3 - -
13 OŚ.6221.11.2021 3.11.2021 4.11.2021

Towerlink Poland

Sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia -

Instalacja radiokomunikacyjna BT24167

       KLISINO dz. ewid. 432/9 obręb Klisino)                                     

- -
14 OŚ.6221.12.2021 22.11.2021 24.11.2021

Towerlink Poland

Sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia -

Instalacja radiokomunikacyjna

BT22377 Lisięcice

ul. Szkolna 9, 48-118 Lisięcice

dz. ewid. 888 obręb Lisięcice

- -
15 OŚ.6221.1.2022 10.01.2022 12.01.2022 P4 Sp. z o.o. Aktualizacja zgłoszenia - Instalacja radiokomunikacyjna GLU2001_A
ul. Fabryczna 3, 48-100 Głubczyce
- -
16 OŚ.6221.4.2022 2.03.2022 7.03.2022 Towerlink Poland Sp. z o.o. Aktualizacja  zgłoszenia - Instalacja radiokomunikacyjna BT24555 BOGDANOWICE ul. Kwiatowa 22, 48-100 Głubczyce - -
17 OŚ.6221.5.2022 9.03.2022 14.03.2022 Orange Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia - Instalacja radiokomunikacyjna 4144 (37228N!)(KOP_GLUBCZYCE_KLISINO) Klisino, gm. Głubczyce; dz. ewid. 432/9 - -
18 OŚ.6221.10.2022 21.06.2022 24.06.2022 T-Mobile Polska S.A. Aktualizacja zgłoszenia -

Instalacja radiokomunikacyjna 53253 KOP_KIETRZ_NOWACEREKWIA

dz. nr 1065/4

- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFZgłoszenie Branice Żymierskiego Orange.pdf
PDFzgłoszenie Fabryczna Głubczyce Orange.pdf
PDFZgłoszenie Kietrz Okrzei Polkomtel.pdf
PDFZgłoszenie Kietrz Zatorze Orange.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Pr Sp. z o.o. Lisięcice.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Orange Klisino.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia.Orange.Lisięcice.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Polkomtel.Głubczyce.Fabryczna.pdf
PDFzgłoszenie PLAY Kietrz ul. Okrzei 8.pdf
PDFZgłoszenie instalacji Baborów ul. Powstańców 1.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Orange Polska S.A. Głubczyce ul. Fabryczna.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Klisino-Towerlink Poland Sp. z o.o_.pdf
PDFOŚ.6221.12.2021 - zmiana danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT22377 Lisięcice.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o.o. Głubcyzce, Fabryczna.pdf
PDFAktualizacja Stacja Bazowa Bogdanowice_Towerlink.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Klisino.pdf

PDFAktualizacja Instalacja 53253 Nowa Cerekwia.pdf

Wersja XML