Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne


Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

 

L.p.

Nr sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Data przyjęcia zgłoszenia

Oznaczenie prowadzącego instalację

 Zgłoszenie/

Aktualizacja zgłoszenia (zmiana danych)/ Ponowne zgłoszenie

Rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji/ zakończenie eksploatacji instalacji

Adres Zakładu na terenie którego jest prowadzona

eksploatacja instalacji

Informacja  o wniesieniu sprzeciwu/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Informacja o uwagach  o których mowa w art. 152b ust.3/ odpowiedzi na wniesione uwagi

1.

OŚ.6221.18.2019

12.11.2019r.

19.11.2019 r.

Polkomtel Infrastruktura                     sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa BT 22373 Kietrz

ul. Okrzei 6

48-130 Kietrz

-

-

2.

OŚ.6221.2.2020

24.04.2020r.

5.05.2020 r.

Orange Polska S.A.

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa 5044 Branice

ul. Żymierskiego 2

Branice

-

-

3.

OŚ.6221.3.2020

4.05.2020r.

13.05.2020r.

Orange Polska S.A.

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa 5030 Kietrz (37133N! KOP_KIETRZ_ZATORZE)

ul. Zatorze 2

48-130 Kietrz

-

-

4.

OŚ.6221.6.2020

3.06.2020r.

 

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5045 Pietrowice (37158_ KOP_GLUBCZYCE_
PIETROWICE))
gm. Głubczyce
dz. nr ewid. 50/2 

-

-

5.

OŚ.6221.7.2020

15.06.2020r.

8.07.2020r.

Orange Polska S.A.

 

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja Bazowa
5014 GLUBCZYCE(37130N!_GLUBCZYCE
_FABRYCZNA)
Głubczyce, ul. Fabryczna 3

-

-

6.

OŚ.6221.12.2020

9.10.2020r.

12.10.2020r.

P4 Sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

 

-

Stacja GLU7001_A Lisięcice gm. Głubczyce
ul. Kościelna dz. ewid. 577/2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFZgłoszenie Branice Żymierskiego Orange.pdf
PDFzgłoszenie Fabryczna Głubczyce Orange.pdf
PDFZgłoszenie Kietrz Okrzei Polkomtel.pdf
PDFZgłoszenie Kietrz Zatorze Orange.pdf
PDFAktualizacja zgłoszenia Pr Sp. z o.o. Lisięcice.pdf

 

Wersja XML