Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

 

 

L.p

Nr sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Data przyjęcia zgłoszenia

Oznaczenie prowadzącego instalację

 

 Zgłoszenie/ Aktualizacja zgłoszenia (zmiana danych)/ Ponowne zgłoszenie

Rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji/ zakończenie eksploatacji instalacji

Adres Zakładu na terenie którego jest prowadzona eksploatacja instalacji

Informacja 
o wniesieniu sprzeciwu/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Informacja o uwagach o których mowa w art. 152b ust.3/ odpowiedzi na wniesione uwagi

1.

OŚ.6221.18.2019

12.11.2019 

19.11.2019 

Polkomtel Infrastruktura    sp. z o.o.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa BT 22373 Kietrz
ul. Okrzei 6
48-130 Kietrz

-

-

2.

OŚ.6221.2.2020

24.04.2020 

5.05.2020 

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5044 Branice
ul. Żymierskiego 2
Branice

-

-

3.

OŚ.6221.3.2020

4.05.2020

13.05.2020

Orange Polska S.A.

Aktualizacja zgłoszenia instalacji

-

Stacja Bazowa 5030 Kietrz (37133N! KOP_KIETRZ_ZATORZE)
ul. Zatorze 2
48-130 Kietrz

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML