Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok

PDFOgłoszenie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII-244-2019.docx

PDFInformacja z przebiegu konsultacji projektu - listopad 2019.pdf
 

Wersja XML