Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok

PDFopinia Rio z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok.pdf
PDFRb 27 S za I kw 2019r..pdf
PDFRb 28 S za I kw 2019r..pdf
PDFRb 34 S za I kw 2019r..pdf
PDFRb N za I kw 2019r..pdf
PDFRb NDS za I kw 2019r..pdf
PDFRb Z za I kw 2019r..pdf

PDFsprawozdanie Rb 27 ZZ za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 27S za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 28 S za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 50 - wydatki za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 50 - dotacje za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 34 S za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb N za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb NDS za II kw 2019r..pdf
PDFsprawozdanie Rb Z za II kw 2019r..pdf
XLSMprbn160200000_2_19.xlsm
XLSMprbz160200000_2_19.xlsm
XLSMRBZN531412467_2_19.xlsm

XLSprbn160200000_3_Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.xls
XLSprbn160200000_3_SP ZOZ w Głubczycach.xls
XLSprbz160200000_3_19 Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.xls
XLSprbz160200000_3_19 SP ZOZ.xls
PDFsprawozdanie Rb 27 ZZ za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 27S za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 28S za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 34S za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 50 -dochody za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb 50 -wydatki za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb N za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb NDS za III KW 2019 r..pdf
PDFsprawozdanie Rb Z za III KW 2019 r..pdf

PDFSprawozdanie Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z real. zadań z zakresu adm.rządowej ... za 2019 rok.pdf
XLSRBZN531412467_4_19.xls
PDFSprawozdanie Rb 27S z wykonania planu dochodów budzetowych za 2019 rok.pdf
XLSprbn160200000_4_19.xls
XLSprbz160200000_4_19.xls
PDFSprawozdanie Rb 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansch publicznych za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb 28S z wykonania planu wydatków budzetowych za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm.rządowej .... za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm.rządowej .... za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb NDS o nadwyżce deficycie jst za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2019 rok.pdf


PDFprbz160200000_4_19 KOREKTA Nr 1.pdf
PDFprbn160200000_4_19 korekta Nr 2.pdf

Wersja XML