Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Brak opisu obrazka

 

Klauzula informacyjna

Dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających

 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

 

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych  jest  Starosta  Głubczycki  z siedzibą  w Głubczycach  przy ul. Kochanowskiego 15. Tel. 77 405 36 60.
 2. Dane kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:

           • listownie na adres:  Starostwo  Powiatowe  w  Głubczycach,  ul Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
lub przez e-mail:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  •  art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych.
 2.  Dane osobowe są przechowywane przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone w celu realizacji zadań administratora związanych z nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim zgodnie                       z aktualnymi przepisami.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych (Warszawa,  ul. Stawki 2) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości skorzystania z porad.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani do państw trzecich.
 7. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania.

PDFUchwała Nr 189 - 650 - ogłoszenie konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.pdf

PDFBIULETYN nr 4 2018 głubczyce.pdf

Wersja XML