Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Glubczyckiego

I KADENCJA

PDFUchwała Nr 182 w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFOgłoszenie - nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
PDFpowołanie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
PDFLISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.pdf
PDFogłoszenie - zwołanie kandydatów.pdf
|
PDFUchwała nr 118 - 444 - w spr. utworzenia PRDPP.pdf
PDFUchwała 12 - 45 - powoł. członków do RDPP.pdf
PDFUchwała 12 - 46 - zm. składu RDPP.pdf
 

 

II KADENCJA

data publikacji dokument
21.04.2020 PDFUchwała Nr 182 w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego.pdf
21.04.2020 PDFOGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW - II kadencja.pdf
15.05.2020 PDFLISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GŁUBCZYCKIEGO.pdf
15.06.2020 PDFUchwała Zarządu Powiatu nr LXII-396-2020 - powołanie członków Zarządu do RDPP.pdf
15.06.2020 PDFUchwała Rady Powiatu XVIII-13-2020 - powołanie radnych do RDPP.pdf
15.06.2020 PDFOgłoszenie o zebraniu kandydatów do RDPP.pdf


 

 

 

 

 

 

Wersja XML