Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz rzeczy znalezionych

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH  STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH

 

informuje, że posiada w depozycie niżej wymienione rzeczy znalezione.    Osoby zainteresowane odzyskaniem swojej własności prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerami: 77 405 36 65 lub 77 405 36 60   lub o kontakt osobisty w urzędzie – II piętro, pokój nr 308.

 

 

Lp.

 

Nazwa rzeczy znalezionej

Data znalezienia rzeczy

 

Miejsce znalezienia

 

Numer sprawy

1

2

3

4

5

2018

 

 

 

 

1

Telefon komórkowy iPhone

24.09.2018 r.

Głubczyce

ul. Parkowa  okolice Baszty

OR.5314.5.2018

2

Karabinek

10.11.2018 r.

Głubczyce okolice Urzędu Miejskiego

OR.5314.8.2018

2019

 

 

 

 

1

Środki pieniężne

06.02.2019 r.

Głubczyce bankomat

ul. Niepodległości

OR.5314.1.2019

2020

 

 

 

 

1

Rower górski cross

19.07.2020 r.

Głubczyce

ul. Parkowa

OR.5314.2.2020

 

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu, opisie jego cech charakterystycznych   lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do depozytu.

 

POUCZENIE – Art. 187 Kodeksu cywilnego

„Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku    od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania -  w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie”.    

 

Głubczyce, 2020-08-26

 

Wersja XML