Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia budowy

Zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz instalowania,o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

60.

AB.6743.2.87.2020

15.12.2020

Gmina Kietrz

Budowa sieci wodociągowej

Kietrz, ul. Słoneczna, dz. nr 738/2, 739, 757

  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
61. AB.6743.1.28.2020 30.12.2020 Gmina Głubczyce

Rozbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Marka 1, dla lokalu nr 5, dz. nr 446/5   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
62. AB.6743.1.29.2020 30.12.2020 Gmina
Głubczyce
Rozbudowa instalacji gazowej oraz montaż przewodów kominowych dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Głubczyce, ul. Warszawska 25, dla lokalu nr 1, dz. nr 438/4   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
63. AB.6743.1.30.2020 30.12.2020 Gmina Głubczyce Rozbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Głubczyce, ul. Koszarowa 6, dla lokalu nr 2, dz. nr 315/50   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
64. AB.6743.1.31.2020 31.12.2020 Gmina Głubczyce

Rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego

Głubczyce, ul. Kopernika 25, dla lokalu nr 2, dz. nr 116   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
65. AB.6743.1.32.2020 31.12.2020 Gmina Głubczyce Rozbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Głubczyce, ul. Staszica 9, dla lokalu nr 1, dz. nr 460/15   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
66. AB.6743.2.3.2021 25.01.2021 Ewa Śliwińska Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku krótkotrwałego zakwaterowania Kietrz, ul. Traugutta, dz. nr 1889/6   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
 
Wersja XML